Julia Österlund läser språkkonsultprogrammet vid Lunds universitet och är nyfiken på vårt användande av resemetaforen.  Som en del i sitt examensarbete kommer Julia granska Den ofrivillige resenären u...