Då har äntligen bollandet och putsandet av texter, upplägg, illustrationer och tillgängliggörande resulterat i att vi idag kunde hålla varsitt nytryckt exemplar av resehandboken för cancerberörda i vå...