sven

Välkommen

Tillvarata cancerberördas idéer och engagemang – tillsammans gör vi den ofrivillige resenärens cancerresa mer lättnavigerad.

“Den ofrivillige resenären” är början på ett arbete för att aktivt kunna ta tillvara dina och andra cancerberördas erfarenheter, idéer och engagemang.

Klicka här för att läsa boken online.

Klicka här för att kostnadsfritt beställa hem ett exemplar av boken

Denna webbplats  utgör navet för det fortsatta arbetet och här kan du:

•  Hitta formulär och annat material som tillhör boken.

•  Återkoppla vad du tycker om boken, genom att lämna ris och ros, och diskutera och lämna förslag på stöd, tjänster och funktioner.

Inom en snar framtid kommer du även kunna stötta och medverka i projektet som driver utvecklingen av cancerresan utifrån cancerberördas perspektiv.

Verktyg för den ofrivillige resenären

Välkommen in till verktygssidan!

Här kommer vi samla alla verktyg i form av böcker, formulär, appar, o.s.v.

Till mestadels vänder sig dessa verktyg till dig som är cancerberörd och nu inledningsvis är de kopplade till boken “Den ofrivillige resenären – en bok om din cancerresa”. Du kan läsa och ladda ner eller skriva ut själva boken, bokens formulär i särtryck samt övriga formulär kopplade till boken.

Klicka här för att läsa boken online eller här för att få ett exemplar hem i din brevlåda.

Till verktygen
  • Ditt bagage - en checklista för att hjälpa dig och ditt behandlingsteam att uppmärksamma dina behov av stöd och behandling. Dina rehabiliteringsbehov helt enkelt!
  • Din checklista - det viktigaste är att du får svar på de frågor som är betydelsefulla för dig när du kommer i kontakt med t.ex. vården eller försäkringskassan. Bara du vet vad du behöver få svar på.
  • Den ofrivillige resenären är resehandbok för dig som är cancerberörd.
  • Dina viktiga kontakter
    Dina viktiga kontakter - ett formulär för att du enkelt ska kunna samla alla dina viktiga kontakter på ett och samma ställe. det finn en version för dig som patient och en för dig som närstående.
  • Din resplan - en enkel plan för att förebygga och minska bekymmer under din cancerresa. Använd gärna inför upprättandet av din individuella vårdplan.

Forum för utveckling

Du som är cancerberörd är specialist på dig själv och de behov du har. Du har dessutom “resenärens” perspektiv och därmed en unik kompetens för vad som kan förbättra den resa som cancerberörda måste göra.

Det borde vara du som berättar för vården och samhället hur det bör vara och fungera. Samtidigt är det vår upplevelse att det sällan är så, och att denna kompetens inte tas tillvara inom forskning, vårdutveckling och samhällsplanering.

Det ska vi tillsammans ändra på!

Dela med dig av dina tankar och idéer

Så här går det till

I våra forum kan du diskutera med oss och andra engagerade människor kring  hur vi tillsammans skall kunna göra cancerresan mer lättnavigerad. Efterhand som det här öppnas forum, startas ämnen och trådar kommer du ges möjlighet att dela med dig av dina tankar och idéer. På sikt kommer vi extrahera idéer till projekt som vi sedan kommer kunna samlas kring och driva tillsammans.

Det är enkelt att komma i gång där det enda som behövs är att du loggar in med något av dina sociala mediakonton som t.ex. Facebook.

Inledningsvis kan vi mötas i ett forum för “Den ofrivillige resenären” där följande ämnen är med från starten:

  1. Resan hemVälkommen att vara delaktig i framtagandet av boken Resan hem – en bok om din cancerresa! I detta forum kan du dela med dig av dina erfarenheter och dina tankar och idéer kring vad boken skall beröra och hur.
  2. Resehandboken – ris & ros: Hjälp oss i den fortsatta utvecklingen med feedback avseende bokens upplägg, innehåll & användbarhet?

Julia sätter resemetaforen under lupp

Julia Österlund läser språkkonsultprogrammet vid Lunds universitet och är nyfiken på vårt användande av resemetaforen.  Som en del i sitt examensarbete kommer Julia grans...

Läs hela