Vi tidigare berättat om våra verktygen Din checklista och Din resplanen som båda hjälper dig i din kontakt med vården. Båda dessa verktyg finns för att hjälpa dig lyfta frågor samt prata om det som är...