I nummer 3 av Onkologi i Sverige medverkar vi med en artikel som presenterar “Den ofrivillige resenären” utifrån hur läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan använda boken för att underlätta kommunikationen med cancerberörda.

Boken kan med fördel erbjudas patienter och närstående vid diagnostillfället i syfte att ge överblick och stöd samtidigt som den kan underlätta arbetet med den individuella vårdplanen. Dessutom är den gratis, fri att trycka, kopiera och sprida och den finns tillgänglig som både e-bok och i tryckt upplaga. Boken är uppbyggd av tre delar:

  1. överblick över olika prövningar man kan ställas inför som cancerberörd som bland annat fysiska, psykiska, sociala och existentiella prövningar, prövningar kopplat till sex och intimitet och prövningar kopplat till att vara närstående.
  2. en lathund som innehåller praktiska tips bland annat hur man rent konkret går tillväga för att efterfråga vederbörligt stöd.
  3. ett antal verktyg för att bedöma behov, upprätta en cancerrehabiliteringsplan och kommunicera dessa mellan cancervården och den cancerberörda.

De formulär och verktyg som finns med i boken går också att hämta hem i särtryck på vår Verktygssida och önskar en avdelning, mottagningen eller klinik att få något formulär anpassat till den egna verksamhet så är vi gärna behjälpliga med det. Kontakta oss då på info@cancerresan.se

Under tiden som boken sprids och testas inom cancervården och bland cancerberörda kommer den att utvärderas. En utvärderingsenkät är framtagen och publicerad som webbenkät och skickad som pdf-fil och textfil till samtliga regionala cancercenter och patientföreningar. Verksamheter som så önskar kan använda enkäten för egen utvärdering, mata in insamlade svar via webbenkäten eller skicka insamlade formulär till Patrik Göransson, Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus Halmstad, 301 85 Halmstad.

Klicka här för att läsa artikeln

Klicka här för att kostnadsfritt beställa 1-300 exemplar till din verksamhet

Välkommen med din återkoppling, dina tankar och idéer!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.