#3872
Jeanette Elmström
Gäst

Viktigt att belysa att det är okej att känna sig nedstämd och deprimerad efter avslutad behandling. Det är många tankar,känslor som ska bearbetas. Rehabilitering är jättebra. Stöd av kuratot/samtalsterapeut eller liknande för den cancerdrabbade och närstående. Viktigt att de närstående förstår varför en drabbade är nedstämd.
Detta med att vara nedstämd när man borde vara glad kan ge mycket skuldkänslor och det måste bli klar över att man inte behöver känna skuld över.