#3858
Patrik Göransson
Forumledare

Tack för din input Fia!
Du ringar in flera om de fokusområden som vi pratat om att man skulle vilja ha med såsom: fysisk och mental träning, kost, aktivitetsbalans lust och livskvalitet. Närståendes behov håller jag med om är enormt viktiga att ta på allvar och belysa. När vi skrev Den ofrivillige resenären var vår ambition att ha med de närståendes perspektiv i varje kapitel och utvärderingarna pekar på att närstående verkligen har funnit ett stöd i den boken. Vi får se vad som kommer fram här i tråden och i enkäten (https://sv.surveymonkey.com/r/9NJ3PQC). Ska vi fortsätta med ambitionen att sammanfläta cancerjukas och närståendes behov som i DOR eller ska vi dela upp det på något sätt? Vad tycker du?