#3857
Fia Hobbs
Gäst

Bra att ni tar upp detta med livskvalitet för cancerberörda. Det är en aspekt som saknas inom sjukvården och som jag arbetat med under många år. Till slut startade jag upp den ideella föreningen Fonden CancerFriskvård för att sätta ljus på hur viktigt det är att få stöd efter avslutad behandling då många upplever det som tuffast att bli “lämnad” och inte längre ha det stöd som tidigare funnits i bästa fall. Även de närstående gör sin egen cancerresa och är en bortglömd grupp som jag också värnar om. Ser framemot boken och hoppas den kommer att belysa alla aspekter av friskvård som mental och fysisk träning, kost, mindfulness och stödsamtal att komma vidare. Detta är de områden som jag har fått input på att det saknas och efterfrågas. Fia Hobbs, ordförande/Fonden CancerFriskvård