#15646
Patrik Göransson
Forumledare

Det hade verkligen varit guld Margareta, att som du säger ha egenrapportering via App eller liknande.

Viktigt då också att som patient få återkoppling och kunna följa sin egen inrapporterade data. Det finns redan flera kvalitetsregister som jobbar så t.ex. Reuma, Neuro och elevhälsa. En viktig fråga blir då vad vi ska mäta genom egenrapportering? Vad ser ni som viktigt Margareta?