#15638
Patrik Göransson
Forumledare

Det är viktiga erfarenheter som du lyfter Linda!

Det är ju precis som du beskriver att flera av de saker som en kan behöva stöd och hjälp med efter cancerbehandling kanske skiljer sig från en liknande symtombild hos ”den ordinarie primärvårdspatienten”. Det gäller t ex inom bäckencancerrehabiliteringen men också t ex när det gäller fatigue, smärta oro/rädsla för återfall/progress.
Ni har gjort ett utmärkt arbete med Eftercancern och vi tar gärna del av era erfarenheter och idéer i det fortsatta arbetet.