#15637
Linda Åkeflo
Gäst

Hej!
Vilket bra initiativ ni har tagit! Vår erfarenhet från BäckencancerRehabiliteringen i Göteborg är att Primärvården gärna tar emot en sammanfattning av patientens tidigare behandling och om vilka åtgärder som har satts in i efterförloppet. För många patienter innebär det att de kan fortsätta få t ex tarmreglerande läkemedel och lokalt östrogen utskrivet av sin primärvårdsläkare. Många som har kvarstående symtom behöver livslång behandling med dessa läkemedel och ofta i andra doser än vad som är normalt för en icke-strålbehandlad person.

Efter Cancern är en webbsida med egenvårdsråd till personer som fått strålbehandling mot bäckenområdet.
Webbsidan kan också tänkas ge vårdgivare ökad kunskap om patientgruppens symtom och ge förslag på lösningar