Att arbeta inom cancervården och dagligen möta cancerberörda innebär att dagligen bli berörd och berikad. Jag kan fortfarande idag se en klar bild av rummet, situationen och Anette där på britsen när ...